Bilden är tagen från en scen, rakt framför en sittande publik som tittar in i kameran. De sitter i en stor sal som har en läktare på den bortre väggen. I taket syns stora träbjälkar. I rummet och på läktaren finns många bokhyllor fulla med böcker.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Arbetareinstitutet, Klara Norra Kyrkogata 8

Stockkholms arbetareinstitutet grundades på 1880-talet. Här hölls populärvetenskapliga föredrag med stor bredd på ämnena. Religion och politik undveks dock. Målgrupp var arbetare och särskilt människor med liten eller ingen utbildning. Förhoppningen var att kunna stärka dessa grupper med hjälp av lättillgänglig kunskapsförmedling.

Uppdaterad