Rotekarta 1917.
Karta

Rotekarta 1917

Mellan åren 1878 och 1926 var Stockholm indelat i rotar. I varje rote skulle det bo ungefär 10.000 personer. 1878 fanns det 16 rotar, år 1926 hade antalet stigit till 36 rotar. Via länken intill kan du öppna en pdf-fil med 14 rotekartor från 1880 till 1925. Se även länken till Rotemansarkivet längst ner i den här posten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1926 års karta över Stockholm

1926 års karta över Stockholm

1934 års karta över Stockholm med omgivningar

1934 års karta över Stockholm med omgivningar

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut.