Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Luffare. Arthur Bernhard Stenholm

Ur Polisunderrättelser den 27 oktober 1906 (1906, nr 127, B1): "Finske undersåtarne, måleriarbetarne Oskar Rinne, född 2/3 80 i Tavastehus stad och hemmahörande i Helsingfors, Arthur Bernhard Stenholm, född 14/2 77 i Helsingfors och där hemmahörande, samt eldaren Konrad Konstantin Ståhle, född 19/10 74 i Åbo och där hemmahörande, hafva 24/10 häktats i Stockholm för Ö.S.Ä. [Överståthållarämbetets] vidare förordnande, Ståhle jämväl för fylleri och våldsamt motstånd vid offentlig förrättning." Ur Polisunderrättelser den 6 november 1906 (1906, nr 131, C3): "Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref 26/10 och 3/11 till Ö.S.Ä. har föreskrifvits, att [...] Arthur Bernhard Stenholm [...] icke vidare få uppehålla sig här i riket utan skulle genom Ö.S.Ä. försorg omedelbart på lämpligt sätt föras utom riket samt förbjudas att åter hit inkomma, vid äfventyr att varda häktad[e] och ånyo utvisad[e]." Stenholm lämnade Stockholm och reste till Finland med s/s Bore I på eftermiddagen den 5 november 1906.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad