Foto

Manilla: Två personer i fjällen

Fotografi ur Manillaskolans arkiv. Lärare eller elever på utflykt i fjällen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Manillaskolan 200 år

Manillaskolan 200 år