Foto
Fotograf: Meyere de, Jan (1879-1950). Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av arkitekten Uno Åhrén. Han medverkade 1917 på Hemutställningen, senare på Stockholmsutställningen 1930. Exempel på hans verk är KTH:s kårhus, som han ritade tillsammans med Sven Markelius

Uppdaterad