Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Luffare. Gustaf Henrik Peuron

Ur Polisunderrättelser den 6 december 1906 (1906, nr 144, B8): "Följande utlänningar hafva i Stockholm häktats för lösdrifveri och sedermera enl. Ö.S.Ä. [Överståthållarämbets] beslut sändts till sina hemorter, nämligen: [...] d. 5/11 d. å. finske undersåten, maskinarb. Gustaf Henrik Peuron, född 3/11 71 i staden Helsingfors och där hemmahörande; [...]"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad