Foto

Manilla: Två flickor utanför Carlborgsons gård

Fotografi ur Manillaskolans arkiv. Platsen är Carlborgsons gård i Västanvik.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Manillaskolan 200 år

Manillaskolan 200 år