Foto
Fotograf: Hedén, Alfred. Stockholms stadsarkiv

Manilla: Skolbarn med skidor

Fotografi ur Manillaskolans arkiv. Platsen kan vara Carlborgsons gård i Västanvik.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad