Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Stenkross vid Ersta Gård

Uppdaterad