Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Lundagatan 2 sett från söder, strax innan rivning

Uppdaterad