Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Del av Engelbrektskyrkans exteriör

Uppdaterad