Foto

Södra Blasieholmshamnen 8, Spegelsalen på Grand Hotel. Handelns Arbetsgivareorganisation har årsmöte