Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Södra Blasieholmshamnen 8, Spegelsalen på Grand Hotel. Handelns Arbetsgivareorganisation har årsmöte

Uppdaterad