Foto

Manilla: Gymnastiklektion

Fotografi ur Manillaskolans arkiv. Bild ur Svenskt fotoreportage.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Manillaskolan 200 år

Manillaskolan 200 år