Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Bellmansbyst vid bellmansro. Albert Engström längst t.v., Emil Norlander t.h. andre fr.v. Herman Seldener (bon soir). 2e person fr.h. Carl Beyron Carlsson vid Bellmansro

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad