Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Holländargatan 32. Internationell studentkonferens i Stockholms Högskolas kårhus. Två unga män och en kvinna vid en skrivmaskin och en bandspelare

Uppdaterad