Foto

Julgransförsäljning vid Karlaplan. Huset i fonden revs 1969