Foto

Malmskillnadsgatan 62, Johannes brandstation. Brandman polerar brandstången