Foto

Sergels Torg under anläggning och de fem höghusen sedda från sydost