Foto

Stadsmuseet. Fotoateljéns mörkrum och torkrum för film