Foto

Manilla: Elev på segelutflykt i Djurgårdsbrunnsviken

Fotografi ur Manillaskolans arkiv. Optimistjolle nr 19 från Sjöhistoriska museet. I bakgrunden syns Bredablick på Skansen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Manillaskolan 200 år

Manillaskolan 200 år