Foto

Skansen; vy från parkbänkarna vid Sollidenscenen mot Sollidens restaurang. Skansentåget åker förbi