Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Skeppsholmen, korsningen Svensksundsvägen/Västra Brobänken, utsikt mot Södermalm. Båten af Chapman

Uppdaterad