Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.
Foto

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blasieholmstorg 10 - 12

Blasieholmstorg 10 - 12

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem. Hembiträdet häller kol i kaminen.

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem. Hembiträdet häller kol i kaminen.

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.