Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Engelbrektskyrkan, interiör

Uppdaterad