Foto

Skeppsbrokajen från norr. I fonden Gustav III:s staty och Stadsgården