Vid en gata belagd med gatsten ligger ett 2,5 våningar högt stenhus. I bottenvåningen ligger en mekanisk verkstad, som har skyltar i fönster och på dörrparet. På fasaden görs reklam ved och kol. En flicka går på gatan och en bit bort kommer en häst med vagn.
Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Hörnhuset i korsningen Regeringsgatan 74, nuvarande 76, och David Bagares Gata 16. I bottenvåningen ligger A. Hysings Mekaniska verkstad

Uppdaterad