Hörnet av Björngårdsgatan och Wollmar Yxkullsgatan 2.
Foto

Hörnet av Björngårdsgatan och Wollmar Yxkullsgatan 2.

Huset vid Wollmar Yxkullsgatan 2 kallades Bolinska huset i början av 1800-talet då den från Göteborg inflyttade sjökaptenen Jonas Wilhelm Bolin bodde här med hustrun Wilhelmina f. Ostermark och deras 12 barn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Wollmar yxkullsgatan n:r 2, gårdsinteriör

Wollmar yxkullsgatan n:r 2, gårdsinteriör