Foto

En ensam port sticker upp ur rivningsmassorna i kv. Uppvaktaren. I bakgrunden hötorgshusen