Foto

Skansen. Vy från Solliden ned mot dammen vid huvudentrén