Foto

Från Karlavägsallén mot norra korsningen av Karlavägen och Sibyllegatan