Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Inbrottstjuvar. Johan Axel Uppman

Ur Polisunderrättelser den 8 december 1903 (1903, nr 144, A3): "För under E 1 omn. stöld i Örebro af en velociped m.m. misstänkes i N:o 144 D6 d.å. sist omn. för 4:e resan stöld straffade Johan Axel Uppman [född 18701015], enär denne, innan brottet var kändt i Stockholm, befunnits innehafva den stulna velocipeden, hvilken då anhölls derstädes. Uppman beskrives vara 33 år gammal, 169 cm. lång, medelstark, skägglös, hafva håret benadt i pannan, blågrå ögon, rak näsa, ovalt ansigte samt var vid anhållandet i Stockholm d. 23/11 iklädd mörk kavaj af något rutigt tyg, lång ljus halsduk, svart rund kullig hatt och mörkblå, noppig vinteröfverrock samt använder handskar. Uppman torde efterspanas och, om han anträffas, häktas för att befordras till ransakning inför Örebro R.R; enl. begäran af stadsf. Ekelund i Örebro."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad