Foto

Tjuvar från hamnar, torg och fartyg. Oskar Eugen Pantar