Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Gårdssidan av Brännkyrkagatan 78 sedd från Tavastgatan 61 söderut. Ungefär vid nuvarande Brännkyrkagatan 74-76, kv Haren

Uppdaterad