Foto

Tjuvar från hamnar, torg och fartyg. Frans Viktor Wettänrantta