Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Plantering med påsklijor och knoppande träd mellan första och andra Hötorgshuset, sedd mot fasaden till det andra

Uppdaterad