Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stadsmuseet i Stockholm

Svea Artilleriregementes kasern sedd från Valhallavägen

Uppdaterad