Foto

Tre parkbänkar med människor på Sergelgatan. Fågelperspektiv