Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Hötorget 8, Konserthuset. Högerns kvinnoråd har valmöte. Kvällens talare fr. v. Inga Johanson, Lisa Svanberg, Anna Hagström, Elsa Ewerlöf, Elsa Malmroth, Margareta Meurling och Astrid Krokstedt

Uppdaterad