Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Den gamla exercismarken och den nya Konstfackskolan. Tornen på Oscars kyrka och Gustav Adolfs kyrka i fonden

Uppdaterad