Foto

Den gamla exercismarken och den nya Konstfackskolan. Tornen på Oscars kyrka och Gustav Adolfs kyrka i fonden