Foto
Fotograf: Meyere de, Jan (1879-1950). Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av Gerd Tingsten. (Gift med Herbert Tingsten, professor i statskunskap 1935-1946 och chefredaktör för Dagens Nyheter 1946-1959)

Uppdaterad