Foto

Gårdssidan vid Maria Högbergsgata 39 B. Huset tillhörde Konung Oscar I:s minne och revs 1930. Nuvarande Högbergsgatan 63-65. I fonden ses Maria Högbergsgata 46-48, kv. Nederland Mindre