Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Vy mot kv. Åskslaget under pågående rivning. I förgrunden provisoriska broar för fotgängare och trafik

Uppdaterad