Foto

Svea Artilleriregemente. Utprovning av kläder för nyinryckta