Foto

Experimentalfältet, Kungliga Lantbruksakademiens. Trädgårdsmästarbostaden

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter