Foto

En man passerar porten till Skeppsbron 18. Fasaden och fönstren har skyltar för olika företag bland annat ""Amerika-Linien""