Foto

Frösunda. Auktion, hästar och vagnar auktioneras ut