Foto

Karolinska Sjukhuset, barnkliniken. Sjukhuspersonal och patient