Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Svea Artilleriregemente. Kapten Kyllenstierna tar farväl av värnpliktiga som muckar

Uppdaterad