Foto

Svea Artilleriregemente. Kapten Kyllenstierna tar farväl av värnpliktiga som muckar