Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

Södra Blasieholmshamnen 2, Nationalmuseum. Dr Carl Hernmark visar en porslinsgrupp för direktör Ivan Traugott och överintendent Otte Sköld vid ett vernissage

Uppdaterad