Foto

Strandvägen österut från kvarteret Bodarna (Bodarne). Vårflanörer på trottoaren