Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Strandvägen österut från kvarteret Bodarna (Bodarne). Vårflanörer på trottoaren

Uppdaterad